Nyheter 2019

CAP27-valmistelua aloitellaan ELY-keskusalueilla (Pirkanmaa)

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut tulevaa maaseutupolitiikkaa (CAP) vuosille 2021−2027 jo jonkin aikaa. Parhaillaan on käynnissä 27 ministeriön organisoimaa työpajaa, joissa suunnitellaan kansallista CAP-suunnitelmaa. Osana tätä työtä ministeriö on valmistellut CAP27-tarveanalyysin, joka perustuu yhdeksään erityistavoitteeseen, ja pyytää nyt alueita kommentoimaan analyysin sisältöä.

ELY-keskuksia on pyydetty organisoimaan ja kokoamaan alueiltaan perustellut kommentit yhdessä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Tämän lisäksi alueilta on pyydetty alustavia näkemyksiä alueellisen kehittämissuunnitelman painopisteistä. Nopeasta aikataulusta johtuen työ tehdään 15.4.2019 mennessä tulevaisuuskeskustelujen ja asiantuntijakommentoinnin kautta.

Valmistelu konkretisoituu kesän jälkeen, johon mennessä on odotettavissa tarkempaa ohjeistusta alueellisen kehittämissuunnitelman valmisteluun liittyen. Suunnitelman laadinta perustuu vahvasti maaseudun kohderyhmien kuten yrittäjien, viljelijöiden, asukkaiden ja yhteisöjen kuulemisiin sekä keskusteluihin maaseudun kehittämistarpeiden esiin nostamiseksi. Tässä vaiheessa on tarkoitus hyödyntää nykyaikaisia tiedonkeruumenetelmiä esim. sähköistä alustaa, joka mahdollistaa asioiden kommentoinnin ja keskustelun ajasta ja paikasta riippumattomasti. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta https://mmm.fi/cap27

Lisätietoja:

Heli Hantula, yksikön päällikkö
puh. 0295 036 044

Anne Värilä,  maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava
puh. 0295 036 048


Uppdaterad