Nyheter 2018

Miljöministeriet inleder ett stödprogram för träbyggande: den första omgången är inriktad på projekt som främjar digitaliseringen

Det primära målet med åtgärdsprogrammet för träbyggande 2016–2021 är att främja användningen av trä i byggandet och på det viset försöka minska det ekologiska fotavtrycket inom byggsektorn. Programmet vill aktivera intressegrupper och engagera nya aktörer, och därför kommer stödprogrammet Kasvua ja kehitystä puusta att inledas i början av augusti. Stödprogrammet ska bevilja finansiering till olika projekt som tillhandahåller lösningar som leder till ökat träbyggande. Temat för den första ansökningsomgången är digitaliseringen inom träbyggandet.

"Efterfrågan på träbyggande har ökat märkbart de senaste åren. Med hjälp av stödprogrammet vill vi uppmuntra olika projekt att på ett mångsidigt sätt öka användningen av trä i byggandet och förse branschen med nya lösningar", säger Petri Heino, programchef för åtgärdsprogrammet för träbyggande.

Under den första ansökningsomgången kan privata och offentliga organisationer samt företag ansöka om finansiering. Ansökningstiden är 1.8.2018-30.9.2018, och miljöministeriet fattar beslut om finansiering före utgången av oktober 2018.

Läs mer:


Uppdaterad