Nyheter 2018

Bekanta dig med och kommentera förslagen för betydande riskområden för översvämning

NTM-centralerna har gjort en ny bedömning av översvämningsriskerna för sina områden. Synpunkter om förslagen till betydande översvämningsområden kan ges under tiden 9.4-9.7.2018. Utgående från NTM-centralernas utlåtanden namnger jord- och skogsbruksministeriet senast 22.12.2018 de områden i Finland som har en betydande översvämningsrisk. Det kommer att utses översvämningsgrupper för att koordinera planeringen av hanteringen av översvämningsrisker i dessa områden.

Översvämningskartorna och planerna för hantering av översvämningsrisker utarbetas eller justeras för de områden, som på basis av en preliminär bedömning förklaras som betydande. Som en del av hanteringsplanerna presenteras en miljörapport. I samband med den görs en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (SMB, 200/2005).

Samrådsdokument:


Uppdaterad