Nyheter 2018

Mer blågrönalger än vanligt i insjöarna, ställvis rikliga blomningar i havsområdena

Mängden av blågrönalger i insjöarna är rikligare än vanligt för tidpunkten. Större mängder blågrönalger har observerats på vissa ställen längs kusten i Finska viken och i Skärgårdshavet.

Läs mera:

Regionala algöversikter:

 


Uppdaterad