Nyheter 2018

Livsmedelsverket.fi sammanför de offentliga tjänsterna inom livsmedelskedjan till en enda webbplats

I början av år 2019 publiceras webbplatsen livsmedelsverket.fi som sammanför flera offentliga tjänster inom jordbruket och livsmedelssäkerheten. Samtidigt går evira.fi och mavi.fi till historien. 

Då Livamedelssäkerhetsverket (Evira), Landsbygdsverket (Mavi) och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster (Mitpa) vid årsskiftet går samman, sammanförs också tjänsterna de erbjuder till en enda webbtjänst. Med sammanslagningen av ämbetsverken eftersträvas en smidig kundservice i hela livsmedelskedjan allt från primärproduktionen fram till konsumenterna.

Den nya myndighetens servicespektrum är brett. Livsmedelsverket främjar, övervakar och undersöker livsmedlens säkerhet och kvalitet, djurens hälsa och välfärd och växthälsan och de gödselmedel, foder, växtskyddsmedel, jordförbättringsmedel, förökningsmaterial och råvaror som används inom jord- och skogsbruket.

Myndigheten svarar för användningen av medlen från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland, är utbetalande organ i Finland och administrerar EU-stöd och nationella stöd.

Läs mera:


Uppdaterad