Nyheter 2018

Övervakningen av åkerstöd börjar på gårdarna

Minst 5 procent av de gårdar som ansöker om jordbrukarstöd kontrolleras årligen. Djurövervakningarna inleddes redan i början av året. Efter att den samlade stödansökan har avslutats i mitten av juni påbörjar NTM-centralernas inspektörer åkerövervakningarna, som i år företas på ca 2 500 gårdar. Vid åkerövervakningen granskas på gården bland annat alla jordbruksskiftenas arealer, grödor och odlingssätt samt att stödvillkoren har iakttagits på skiftena.

Kontrollerna på plats och de administrativa kontrollerna ska enligt bestämmelserna utföras innan stöden kan betalas ut. Målet för NTM-centralerna är att alla gårdsövervakningar för 2018 ska vara slutförda i mitten av november.

Läs mera:


Uppdaterad