Nyheter 2018

Lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar får sökas

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2018 får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd.

Ansökan om lagringsstöd ska lämnas in senast 16.7.2018 till Lapplands NTM-central. Landsbygdsverket postar blanketter och anvisningar till dem som ansökte om stöd i fjol. Blanketten kan också begäras av NTM-centralen eller skrivas ut på webbplatsen mavi.fi:

Råd om stödvillkoren ges av Lapplands NTM-central som har det landsomfattande ansvaret för att bevilja, betala och återkräva stödet. Övervakningen av stödet utförs av den lokala NTM-centralen.

Läs mera:


Uppdaterad