Nyheter 2018

I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser

Miljöministeriet och WWF Finland informerar

I dag, onsdagen den 1 augusti, har människorna förbrukat de förnybara naturresurser som jorden producerat i år. På bara sju månader förbrukar vi alltså de naturresurser som borde räcka för hela året. De största orsakerna till överkonsumtionen är den landareal som krävs för produktion av animaliska livsmedel samt de växthusgasutsläpp som trafiken och boendet orsakar.

Den ekologiska skuldens dag (eng. Earth Overshoot Day) infaller kalkylmässigt den dag då vår förbrukning överskrider jordens förmåga att producera förnybara naturresurser och hantera de växthusgasutsläpp som användningen av fossila bränslen ger upphov till. Med vår nuvarande förbrukning skulle vi behöva 1,7 jordklot för att naturresurserna ska nyttjas på ett hållbart sätt. Tidpunkten för den ekologiska skuldens dag grundar sig på beräkningar gjorda av forskningsinstitutet Global Footprint Network.

"Det är ohållbart och kortsiktigt att leva över naturens tillgångar. Vi måste snabbt gå över till cirkulär ekonomi, till ett samhälle där produkter används längre, materialens kretslopp är effektiva och produktionen av varor och tjänster orsakar allt lägre utsläpp. Samtidigt bör var och en av oss vara beredd att minska och förändra vår materiella konsumtion", säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Läs mera:


Uppdaterad