Nyheter 2018

Sommarhastigheterna införs stegvis

Hastighetsbegränsningarna som var i kraft under vintern och den mörka perioden upphör att gälla från och med måndag 9.4.2018. Ändringarna införs på sådana vägar, där NTM-centralerna anser att förhållandena redan tillåter högre hastigheter. På motorvägar med variabla hastighetsbegränsningar har sommarhastigheterna varit i kraft allt sedan början av mars i gott väglag. Mål är att sommarens hastighetsbegränsningar ska ha införts överallt i Finland senast 14.4.

Vinterhastigheter gäller undantagsvis ännu på vägar vars beläggningsskador kräver omedelbara åtgärder, ända tills reparationerna har gjorts. På vägar där körförhållandena ännu är mycket vintriga, införs sommarhastigheterna troligen först i slutet av nästa vecka.

Vägmärkena visar alltid vilken begränsning som gäller.

Läs mera:

Regionala pressmeddelanden:


Uppdaterad