Nyheter 2018

Sommarens översikt av blågröna alger inleddes – 20 år av algöversikt

Finlands miljöcentral (SYKE) har denna vecka inlett informeringen av blågrönalgläget för sommaren 2018. I insjöarna har blågrönalger observerats endast i små mängder på några ställen. I Finlands havsområden har inga blomningar av blågrönalger observerats under denna vecka. Under sommaren kan man ta del av uppföljningen av blågrönalger med hjälp av Havaintolähetti för smarttelefoner eller genom att grunda en observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki. SYKE informerar om algläget varje vecka fram till slutet av september. Den riksomfattande algöversikten inleddes för 20 år sedan, alltså 1998. Mera på finska

Regionala algöversikter:

 

 


Uppdaterad