Nyheter 2018

Prognos: Sysselsättningen fortsätter öka starkt

Under det senaste halvåret har sysselsättningen ökat exceptionellt starkt. Så småningom mattas den starka ökningen av, men även på årsnivå för 2018 förutspås sysselsättningen öka mycket bra, med cirka 43 000 personer. Det förutspås att sysselsättningen under 2019 kommer att öka med cirka 30 000 personer.

Denna bedömning finns i arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt som publicerades den 5 juli 2018.

Sysselsättningen ökar nu inom alla huvudnäringsgrenar. Ökningen av sysselsättningen inom tjänstebranscherna utgör cirka hälften av den totala sysselsättningsökningen. Inom byggnadsbranschen fortsätter sysselsättningen öka, och inom industrin ökar sysselsättningen för första gången på flera år.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt baserar sig på tidsserieanalys, där man utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politisk information även utnyttjar finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året.

Läs mera:


Uppdaterad