Delegationen för NTM-centralen i Nyland 

I anslutning till NTM-centralen i Nyland finns en delegation som fungerar som samarbets- och förhandlingsforum. Delegationen stöder verksamheten och genomförandet av strategin vid NTM-centralen i Nyland. Överdirektör Petri Knaapinen fungerar som delegationens ordförande.

 

Uppdaterad