Vanliga frågor 

På den här sidan har vi samlat svaren på de frågor som oftast ställs till kundservicen:

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. på sommaren 2.7.-7.8. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.