Arbetskraftsservice

Arbetskraftsservicen är arbets- och näringstjänster som TE-byråerna erbjuder personkunder, företag och samfund och som främjar en fungerande arbetsmarknad genom att den tryggar tillgången på kompetent arbetskraft, sysselsättning av arbetssökande samt utvecklar medborgarnas sysselsättningsförmåga.

NTM-centralerna

  • vägleder TE-byråerna till att uppnå sina mål och utveckla sin service enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättnings-, företagar- och arbetskraftspolitik samt invandringspolitik
  • styr planering, uppföljning och utvecklande av arbetskraftsservice som genomförs som köptjänster
  • skaffar service i samarbete med TE-byråerna.

TE-byråernas arbetskraftsservice är yrkesinriktad arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning för invandrare samt olika typer av fortbildnings- och experttjänster. NTM-centralerna och TE-byråerna planerar och anskaffar dessutom också yrkesutbildning i samarbete med arbetsgivarna.

Servicen köps in utgående från ett anbudsförfarande enligt lagstiftningen om offentlig upphandling.

  • Alla anbudsbegäranden publiceras i den elektroniska annonseringskanalen HILMA.
  • NTM-centralerna tar bäst i bruk en elektronisk konkurrenslösning, Hanki-palvelu. Inom denna tjänst lämnar de upphandlande enheterna in anbudsbegäran elektroniskt. På motsvarande sätt går det för anbudsgivarna enkelt och snabbt att lämna in ett elektroniskt anbud.

Det kan finnas regionala skillnader i upphandlingspraxis så sätt dig in i praxis inom din egen region genom att ovan till höger välja önskad region i menyn Välj region.

Regional information

Työvoimapalvelut - Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus edistää työmarkkinoiden toimivuutta Pirkanmaan alueella huolehtimalla tarvittavien työvoimapalvelujen suunnittelusta ja työllisyyden hoidosta. ELY-keskus kehittää ja koordinoi työvoimapalveluja, edistää työllisyyttä sekä ehkäisee syrjäytymistä ja syrjintää tukemalla TE-toimiston toimintaa ja vaikuttamalla toiminnan kehittämiseen.

NYT: Esimerkkejä henkilöstön osaamisen kehittämis- ja koulutushankkeista ELY-keskuksen ja TE-toimiston tukemana

NYT syksy 2018 (pdf)

NYT syksy 2019 (pdf)


Uppdaterad