Arbetskraftsservice

Arbetskraftsservicen är arbets- och näringstjänster som TE-byråerna erbjuder personkunder, företag och samfund och som främjar en fungerande arbetsmarknad genom att den tryggar tillgången på kompetent arbetskraft, sysselsättning av arbetssökande samt utvecklar medborgarnas sysselsättningsförmåga.

NTM-centralerna

 • vägleder TE-byråerna till att uppnå sina mål och utveckla sin service enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättnings-, företagar- och arbetskraftspolitik samt invandringspolitik
 • styr planering, uppföljning och utvecklande av arbetskraftsservice som genomförs som köptjänster
 • skaffar service i samarbete med TE-byråerna.

TE-byråernas arbetskraftsservice är yrkesinriktad arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning för invandrare samt olika typer av fortbildnings- och experttjänster. NTM-centralerna och TE-byråerna planerar och anskaffar dessutom också yrkesutbildning i samarbete med arbetsgivarna.

Servicen köps in utgående från ett anbudsförfarande enligt lagstiftningen om offentlig upphandling.

 • Alla anbudsbegäranden publiceras i den elektroniska annonseringskanalen HILMA.
 • NTM-centralerna tar bäst i bruk en elektronisk konkurrenslösning, Hanki-palvelu. Inom denna tjänst lämnar de upphandlande enheterna in anbudsbegäran elektroniskt. På motsvarande sätt går det för anbudsgivarna enkelt och snabbt att lämna in ett elektroniskt anbud.

Det kan finnas regionala skillnader i upphandlingspraxis så sätt dig in i praxis inom din egen region genom att ovan till höger välja önskad region i menyn Välj region.

Regional information

Työvoimapalvelut - Satakunta

Satakunnan  ELY-keskus hankkii Satakunnan TE-toimiston tarpeiden mukaan ostopalveluina tuotettavia valmennus- ja asiantuntijapalveluita.

Valmennuspalvelut

 • Työnhakuvalmennuksen tavoitteena on tukea ja ohjata henkilöasiakasta työn hankkimisessa.
 • Uravalmennuksen tavoitteena on tukea ja ohjata henkilöasiakasta ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiytymisessä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa ja työelämävalmiuksien kehittämisessä.
 • Työhönvalmennuksella autetaan työnhakijaa työpaikan etsimisessä ja tuetaan työntekijää ja työnantajaa työsuhteen alussa tai työpaikalla toteuttavan koulutuksen suorittamisessa.

Asiantuntijapalvelut

 • Starttirahassa käytettävien ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen ostopalveluiden hankinta
 • Työnhakijan osaamisen ja soveltuvuuden arviointipalvelujen hankinta
 • Koulutuskokeilu: TE-toimisto voi ohjata henkilöasiakkaan koulutuskokeiluun oppilaitokseen ammatinvalinta ja uravaihtoehtojen selvittämiseksi. Koulutuskokeilussa henkilöasiakas kokeilee tiettyä koulutusalaa oppilaitoksessa tavoitteena selvittää soveltuvuus kyseiseen koulutukseen/alalle. Koulutuskokeilun enimmäiskesto on 10 päivää.

Tarjouspyynnöt

Kaikki kynnysarvojen ylittävien hankintojen tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla.


Uppdaterad