Arbetskraftsservice

Arbetskraftsservicen är arbets- och näringstjänster som TE-byråerna erbjuder personkunder, företag och samfund och som främjar en fungerande arbetsmarknad genom att den tryggar tillgången på kompetent arbetskraft, sysselsättning av arbetssökande samt utvecklar medborgarnas sysselsättningsförmåga.

NTM-centralerna

 • vägleder TE-byråerna till att uppnå sina mål och utveckla sin service enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättnings-, företagar- och arbetskraftspolitik samt invandringspolitik
 • styr planering, uppföljning och utvecklande av arbetskraftsservice som genomförs som köptjänster
 • skaffar service i samarbete med TE-byråerna.

TE-byråernas arbetskraftsservice är yrkesinriktad arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning för invandrare samt olika typer av fortbildnings- och experttjänster. NTM-centralerna och TE-byråerna planerar och anskaffar dessutom också yrkesutbildning i samarbete med arbetsgivarna.

Servicen köps in utgående från ett anbudsförfarande enligt lagstiftningen om offentlig upphandling.

 • Alla anbudsbegäranden publiceras i den elektroniska annonseringskanalen HILMA.
 • NTM-centralerna tar bäst i bruk en elektronisk konkurrenslösning, Hanki-palvelu. Inom denna tjänst lämnar de upphandlande enheterna in anbudsbegäran elektroniskt. På motsvarande sätt går det för anbudsgivarna enkelt och snabbt att lämna in ett elektroniskt anbud.

Det kan finnas regionala skillnader i upphandlingspraxis så sätt dig in i praxis inom din egen region genom att ovan till höger välja önskad region i menyn Välj region.

Regional information

Arbetskraftsservice - Österbotten och Mellersta Österbotten

NTM-centralen i Österbotten skaffar service som köptjänst enligt Österbottens arbets- och näringsbyrås behov.

Träningstjänster:

 • Avsikten med jobbsökarträningen är att ge den enskilda kunden stöd och handledning i jobbsökandet.
 • Avsikten med karriärträningen är att ge den enskilda kunden stöd och handledning för klarläggande av alternativ för yrkesvalet och karriären, för sökande till yrkesutbildning och för utveckling av arbetslivsfärdigheter.
 • Med arbetsträning får arbetssökanden hjälp med att söka arbete och arbetstagare och arbetsgivare får stöd i början av ett anställningsförhållande eller vid utbildning som sker på arbetsplatsen.

Utbildningsprövning: Arbets- och näringsbyrån kan anvisa enskilda kunder till utbildningsprövning vid en läroanstalt för klarläggande av alternativ för yrkesvalet och karriären. Då prövar kunden ett visst utbildningsområde på en läroanstalt för att ta klarlägga sin lämplighet för utbildningen/branschen. Utbildningsprövningen varar som mest 10 dagar.

Anbudsbegäranden:
Alla anbudsbegäranden där anskaffningarna överskrider tröskelvärdena publiceras på webbplatsen HILMA Offentliga upphandlingar.

Aktuella anbudsbegäranden:


Kontaktpersoner vid NTM-centralen i Österbotten:

Planering och anskaffningar

 • Utbildningssakkunnig Mervi Mäkinen, tfn 0295 028 682
 • Sakkunnig Mirva Hannelin, tfn 0295 028 555
 • Planerare Ann-Helen Nysand, tfn 0295 028 604

Uppdaterad