Arbetskraftsinvandring

NTM-centralerna utfärdar bland annat regionala riktlinjer för den utländska arbetskraften gällande arbetstillstånd och fattar delbeslut gällande ansökan om uppehållstillstånd för näringsidkare. Via FöretagsFinlands telefonrådgivning och Suomi.fi-webbtjänst får du grundläggande information om hur du startar ett företag och inleder företagsverksamheten.

Uppehållstillstånd

Lämna in din ansökan till Finlands beskickning innan du anländer till Finland. Lämna in ansökan till Migrationsverkets verksamhetsställe, om du redan är i Finland. Behandlingen av ansökan omfattar två skeden.

Delbeslut

  • Uppehållstillstånd för företagare: NTM-centralen fattar först ett delbeslut om ansökan. Den bedömer näringsverksamhetens lönsamhet och utkomstens tillräcklighet.
  • Uppehållstillstånd för arbetstagare: Arbets- och näringsbyrån fattar först ett delbeslut om ansökan som baserar sig på en helhetsbedömning. Helhetsbedömningen innefattar en utvärdering av tillgången på arbetskraft och anställningsvillkoren samt en utredning av arbetsgivarens förutsättningar.

Beslut om uppehållstillstånd

  • När delbeslutet är färdigt behandlar Migrationsverket din ansökan och fattar ett beslut om denna.

Uppgifter som gäller delbeslut på uppehållstillstånd för företagare har koncentrerats till NTM-centralen i Nyland, som sköter dem för hela landets del. Då näringsverksamhet utövas annanstans än inom området för Nylands NTM-central, ger den regionala NTM-centralen en utvärdering som föregår delbeslutet.

Handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare har koncentrerats till Nylands, Birkalands, Norra Österbottens och Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyråer.

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Työvoiman maahanmuutto - Pirkanmaa

Ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva linjaus Pirkanmaalla 2020 (pdf)

Yhteyshenkilöt:

  • Maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen, puh. 0295 036 086
  • Maahanmuuttoasiain sihteeri Anne Savila, puh. 0295 036 100
  • Aluekoordinaattori Hanna Wallenius, puh. 0295 020 946 / Kotona Suomessa -hanke

 


Uppdaterad