Arbetskraftsinvandring

NTM-centralerna utfärdar bland annat regionala riktlinjer för den utländska arbetskraften gällande arbetstillstånd och fattar delbeslut gällande ansökan om uppehållstillstånd för näringsidkare. Via FöretagsFinlands telefonrådgivning och Suomi.fi-webbtjänst får du grundläggande information om hur du startar ett företag och inleder företagsverksamheten.

Uppehållstillstånd

Lämna in din ansökan till Finlands beskickning innan du anländer till Finland. Lämna in ansökan till Migrationsverkets verksamhetsställe, om du redan är i Finland. Behandlingen av ansökan omfattar två skeden.

Delbeslut

  • Uppehållstillstånd för näringsidkare: NTM-centralen fattar först ett delbeslut om ansökan. Den bedömer näringsverksamhetens lönsamhet och utkomstens tillräcklighet.
  • Uppehållstillstånd för arbetstagare: Arbets- och näringsbyrån fattar först ett delbeslut om ansökan som baserar sig på en helhetsbedömning. Helhetsbedömningen innefattar en utvärdering av tillgången på arbetskraft och anställningsvillkoren samt en utredning av arbetsgivarens förutsättningar.

Beslut om uppehållstillstånd

  • När delbeslutet är färdigt behandlar Migrationsverket din ansökan och fattar ett beslut om denna.

Uppgifter som gäller delbeslut på uppehållstillstånd för näringsidkare har koncentrerats till NTM-centralen i Nyland, som sköter dem för hela landets del. Då näringsverksamhet utövas annanstans än inom området för Nylands NTM-central, ger den regionala NTM-centralen en utvärdering som föregår delbeslutet.

Handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare har koncentrerats till Nylands, Birkalands, Norra Österbottens och Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyråer.

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Arbetskraftsinvandring - Österbotten och Mellersta Österbotten

NTM-centralen i Österbotten har en regional riktlinje för arbetstillstånd (se Genvägar till höger). Avsikten med den regionala riktlinjen är att främja tillgången till arbetskraft utgående från särdragen på Österbottens NTM-centrals arbetsmarknadsområde. NTM-centralens kontaktperson: chef för integrations- och ungdomstjänster Emine Ehrström, tfn 0295 028 539.

Behandling av uppehållstillstånd för arbetstagare

På Österbottens NTM-centrals område görs delbeslut för beslut om uppehållstillstånd för arbetstagare vid Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå. Kontaktuppgifter se länken Arbets- och näringsbyråer som handlägger tillstånds- och registreringsärenden uppe till höger under På andra webbplatser.

Talent Coastline

Den 1.1.2019 startade Talent Coastline, ett pilotprojekt för tillväxttjänster, vid NTM-centralen i Österbotten. Talent Coastline arbetar med att genomföra åtgärderna i statsrådets gemensamma Talent Boost-program särskilt i Österbotten och Mellersta Österbotten. Åtgärdsprogrammet Talent Boost har som mål att göra Finland mer attraktivt för internationella experter, att kanalisera sakkunskapen hos de internationella experter som redan finns i Finland så att den stöder företagens tillväxt och internationalisering samt innovationsverksamhet och att öka arbetsmarknadens öppenhet, mottaglighet och attraktivitet för internationella experter.

Ytterligare upplysningar: Talent Coastline-chef Francesca Cucinotta, tfn 0295 028 646.


Uppdaterad