Arbetsplatser

Lediga arbetsplatser på NTM-centralerna läggs ut på webbplatsen

Regional information

Työpaikat - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa avoinna olevat työpaikat julkaistaan valtion sähköisessä HELI-rekrytointijärjestelmässä www.valtiolle.fi sekä työhallinnon palvelussa www.te-palvelut.fi.

Haemme vakinaiseen virkaan vesitalousasiantuntijaa. Hakuaika päättyy 24.2.2020. Tehtävä sijoittuu VARELYn ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelle vesiyksikköön Turkuun.

Tehtävän tavoitteena on parantaa Lounais-Suomen sopeutumista ilmastonmuutokseen, edistää vesienhoidon toimenpideohjelmien vesitalouteen liittyvien toimenpiteiden toteutusta ja parantaa erilaisten sopeutumis- ja kunnostustoimenpiteiden monitavoitteisuutta. Tehtävä on sijoitettu ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelle vesiyksikköön.

Vesitalousasiantuntijan tehtäviin kuuluu vesitaloustehtävien ilmastonmuutokseen sopeutumisen menetelmien kehittäminen ja suunniteltujen toimenpiteiden toteutuksen edistäminen. Asiantuntija osallistuu Kokemäenjoen vesistön tulva- ja kuivuusriskien hallinnan tehtävien hoitamiseen. Vesitalousasiantuntija arvioi koko toimialueella yleisen edun kannalta merkittävien säännöstelylupien ajantasaisuuden ja valmistelee lupamuutoksia siten, että lupaehdoissa otetaan huomioon muuttuvat ilmasto-olosuhteet. Hän vastaa säännöstelyjen kehittämisestä Karvianjoen vesistöalueella. Tehtäviin kuuluu lisäksi vesitalouteen liittyvien vesienhoidon toimenpiteiden kuten tulvasuojeluhankkeiden, vesistökunnostusten ja rakennettujen vesistöjen luonnonmukaistamistoimenpiteiden toteutuksen edistäminen ja asiantuntijaohjaus.

Asiantuntija huolehtii tehtäviin tarvittavasta tarkoituksenmukaisesta verkostoitumisesta ja viestinnästä sekä sidosryhmätyöskentelystä.


Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.