Arbetsplatser

Lediga arbetsplatser på NTM-centralerna läggs ut på webbplatsen

Regional information

NTM-centralen i Nyland meddelar om lediga arbetsplatser i statens elektroniska rektryteringssystem HELI på adressen www.valtiolle.fi och på arbetsförvaltningens webbtjänst www.te-tjanster.fi.


Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.