Arbetsplatser

Lediga arbetsplatser på NTM-centralerna läggs ut på webbplatsen

Lediga arbetsplatser på NTM-centralerna och TE-byråer på valtiolle.fi:

Regional information

Arbetsplatser - Österbotten och Mellersta Österbotten

NTM-centralen i Österbotten meddelar om lediga arbetsplatser i statens elektroniska rektryteringssystem på adressen www.valtiolle.fi och på arbetsförvaltningens webbtjänst www.te-tjanster.fi.


Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.