Understöd i sysselsättningsfrämjande syfte

Investeringsunderstödet i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogrammet har upphört som separata stödformer.

Finansierade projekt:

Sysselsättningspolitiskt understöd

Med sysselsättningspolitiskt understöd främjas sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande. Verksamhet som finansieras med hjälp av stödet ska förbättra de arbetssökandes allmänna arbetsmarknadsfärdigheter, yrkesskicklighet och kunnande och således främja deras sysselsättning.

Förvaltningen av arbetskraftspolitiska understöd sköts av TE-byråerna. 

Regional information


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela