› Tillbaka till den grafiska version

Utveckling av arbetslivet

Utvecklingen av arbetslivet är en del av innovationspolitiken och finansieringen av den faller inom utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tekes uppgiftsområde. Tekes publicerade den 10 december 2009 den nya finansieringen för utvecklingen av arbetsorganisationer (TYKE-finansiering). Finansieringen stöder arbetsplatser i Finland att utveckla arbetslivsinnovationer, produktivitet och arbetslivets kvalitet. Finansieringen är en fortsättning på finansieringen av utvecklingsprojekt inom programmet för utvecklande av arbetslivet (Tykes).

Läs mer Minimera

Arbetslivets kvalitet

NTM-centralerna främjar arbetslivets kvalitet och produktivitet tillsammans med andra aktörer. NTM-centralerna delar även ut arbetslivsinformation till företag och arbetsorganisationer.

Genom att utveckla arbetslivets kvalitet och kompetens kan man stödja företagens och andra arbetsgemenskapers förmåga att förutse olika förändringar i verksamhetsmiljön, förbättra produktiviteten och konkurrenskraften, trygga en kompetent arbetskraft som orkar mer samt främja personalens välbefinnande i arbetet. Ett bra arbete, god ledningspraxis och ett välorganiserat arbete påverkar företagsverksamhetens framgång.

Förbättrandet av kvaliteten på arbetslivet består av en övergripande utveckling där delområdena utgörs av utveckling av ledning och chefsarbete, systematiskt underhåll och utveckling av kompetens, utveckling av affärsverksamhetsprocesser och arbetsprocesser samt främjade av välbefinnandet i arbetet.

Regional information

Utveckling av arbetslivet - Nyland

NTM-centralen i Nyland hjälper företag att förbättra personalens välbefinnande i arbetet, vilket i sin tur samtidigt även höjer produktiviteten och konkurrenskraften. I den här uppgiften har vi stöd av TE-byrån och projektet Arbetsliv 2020, som syftar till at förbättra kvaliteten på arbetslivet.


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela