› Tillbaka till den grafiska version

Illustrationsbild

NTM-centralerna främjar en fungerande arbetsmarknad och sysselsättning, genom att på regional nivå stödja arbets- och näringsbyråernas verksamhet och tillhandahållandet av arbetskraftsservice.

NTM-centralerna sköter på regional nivå uppgifter som gäller invandring, integration och goda etniska relationer.

NTM-centralen ansvarar för verkställandet av lönegarantisystemet och för behandlingen av ansökningarna om lönegaranti.

Regional information

Työ - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaalla työllisyyden, työmarkkinoiden toimivuuden ja työelämän toimivuuden edistämiseen liittyviä palveluita tuotetaan ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen  -vastuualueella. Vastuualue tukee ja ohjaa myös Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston (työ- ja elinkeinotoimisto) toimintaa. 

 


Uppdaterad