› Tillbaka till den grafiska version

Titel: Arbete.

NTM-centralerna främjar en fungerande arbetsmarknad och sysselsättning, genom att på regional nivå stödja arbets- och näringsbyråernas verksamhet och tillhandahållandet av arbetskraftsservice.

NTM-centralerna sköter på regional nivå uppgifter som gäller invandring, integration och goda etniska relationer.

NTM-centralen ansvarar för verkställandet av lönegarantisystemet och för behandlingen av ansökningarna om lönegaranti.

Regional information

Työ - Pirkanmaa

Vipua-verkkojulkaisut: Euroopan rakennerahastokauden 2007-2013 jälkiä Pirkanmaalla

Julkaisuja täydentää vipua.fi-sivusto.


Uppdaterad