› Tillbaka till den grafiska version

Titel: Arbete.

NTM-centralerna främjar en fungerande arbetsmarknad och sysselsättning, genom att på regional nivå stödja arbets- och näringsbyråernas verksamhet och tillhandahållandet av arbetskraftsservice.

NTM-centralerna sköter på regional nivå uppgifter som gäller invandring, integration och goda etniska relationer.

NTM-centralen ansvarar för verkställandet av lönegarantisystemet och för behandlingen av ansökningarna om lönegaranti.

Regional information

Työ - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus edistää alueen kasvua, työllisyyttä ja yrittäjyyttä. ELY-keskus kehittää ja koordinoi alueellaan työ- ja yrityspalveluja sekä ohjaa työ- ja elinkeinopalvelujen verkostoa.

ELY-keskus ja TE-toimisto toteuttavat lyhyen aikavälin työvoima- ja palvelutarve-ennakointia muun muassa ammattibarometrin ja työnantajahaastattelujen avulla.


Uppdaterad