› Tillbaka till den grafiska version

Illustrationsbild

NTM-centralerna främjar en fungerande arbetsmarknad och sysselsättning, genom att på regional nivå stödja arbets- och näringsbyråernas verksamhet och tillhandahållandet av arbetskraftsservice.

NTM-centralerna sköter på regional nivå uppgifter som gäller invandring, integration och goda etniska relationer.

NTM-centralen ansvarar för verkställandet av lönegarantisystemet och för behandlingen av ansökningarna om lönegaranti.

Läs mer Minimera

Meddelanden

« Tillbaka

Sysselsättningsöversikt för juni (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Sysselsättningsöversikt för juni (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Trender:

  • Arbetslösheten inom området för NTM-centralen i Österbotten fortsätter att minska: antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 8,4 % jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol och antalet personer som permitterats på heltid minskade med 10,4 %.
  • Ungdomsarbetslösheten minskar fortsättningsvis. Antalet arbetslösa under 25 år minskade med 12,8 % jämfört med året innan.
  • Långtidsarbetslösheten minskar. Även antalet personer som har varit arbetslösa i över två år, minskar.
  • Antalet lediga arbetsplatser minskar. Antalet nya lediga arbetsplatser var i juni 8,8 % färre än för ett år sedan.
  • Antalet personer som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster minskar. Antalet deltagare i tjänster var totalt 4 325 i slutet av juni.

Läs hela översikten här

Briefly in English

http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx 

 


Regional information

Työ - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus edistää työmarkkinoiden toimivuutta mm. huolehtimalla tarvittavien työvoimapalvelujen suunnittelusta ja työllisyyden hoidosta.

ELY-keskus kehittää ja koordinoi työvoimapalveluja, edistää työllisyyttä sekä ehkäisee syrjäytymistä ja syrjintää tukemalla TE-toimiston toimintaa ja vaikuttamalla toiminnan kehittämiseen aluetasolla.

 


Uppdaterad