Leader-grupper 

Leader-grupperna är en lokal utvecklarinstans som tillsammans med företag, privatpersoner och offentliga organisationer för fram önskemål och behov på gräsrotsnivå gällande utveckling av landsbygden.

Leader-gruppernas huvudsakliga uppgift är att aktivera och sporra människor och företag i regionen att delta i omfattande utvecklingsverksamhet och samarbete.

Leader-grupperna startar inom sina regioner upp projekt och annan verksamhet, enligt program de själva gjort, tillsammans med temaprogram, övriga utvecklingsprojekt och organisationer.

Leader-grupperna har självständig beslutanderätt. Det program de gjort upp genomförs i separata utvecklingsprojekt. Leader-gruppen behandlar inkomna projektförslag och ger utlåtande till NTM-centralen om dem.

NTM-centralen fattar de slutliga finansieringsbesluten. NTM-centralen kan bevilja bidrag endast till ett sådant projekt som den lokala Leader-gruppen har förordat.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):

Regional information

Aktionsgrupper - Egentliga Finland

I Egentliga Finland finns fem lokala Leader-aktionsgrupper, varav tre har ett administrativt samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland.

Aktionsgrupperna har sina egna utvecklingsprogram som styr vilka projekt som beviljas finansiering. Finansiering beviljas både i form av företagsstöd och till föreningar och offentliga organisationer för allmännyttiga projekt.

Stödansökningarna ges in till aktionsgruppen. NTM-centralen fattar de slutliga finansieringsbesluten på aktionsgruppens framställning och handlägger också projektens utbetalningsansökningar.


Uppdaterad

Regionala länkar

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Aktionsgrupper som samarbetar med NTM-centralen i Egentliga Finland:

Aktionsgrupp i Salo, administreras av NTM-centralen i Nyland:

Aktionsgrupp i Nystadsregionen, administreras av NTM-centralen i Satakunta: