Leader-grupper 

Leader-grupperna är en lokal utvecklarinstans som tillsammans med företag, privatpersoner och offentliga organisationer för fram önskemål och behov på gräsrotsnivå gällande utveckling av landsbygden.

Leader-gruppernas huvudsakliga uppgift är att aktivera och sporra människor och företag i regionen att delta i omfattande utvecklingsverksamhet och samarbete.

Leader-grupperna startar inom sina regioner upp projekt och annan verksamhet, enligt program de själva gjort, tillsammans med temaprogram, övriga utvecklingsprojekt och organisationer.

Leader-grupperna har självständig beslutanderätt. Det program de gjort upp genomförs i separata utvecklingsprojekt. Leader-gruppen behandlar inkomna projektförslag och ger utlåtande till NTM-centralen om dem.

NTM-centralen fattar de slutliga finansieringsbesluten. NTM-centralen kan bevilja bidrag endast till ett sådant projekt som den lokala Leader-gruppen har förordat.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):

Regional information

Leader-ryhmien rahoitus  – Häme

Maaseudun hanke- ja yritystukea on mahdollista hakea myös paikallisilta Leader-ryhmiltä. Hämeessä toimii viisi paikallista Leader-ryhmää, joilla on oma kehittämisohjelma ja rahoitus.

  • Päijänne-Leader ry Päijät-Hämeen pohjoisosissa
  • Etpähä ry Päijät-Hämeen eteläosissa
  • LounaPlussa ry Forssan seudulla
  • Linnaseutu ry Hämeenlinnan seudulla
  • EMO ry Riihimäen seudulla (alue ulottuu myös Uudenmaan puolelle)

Hämeen ELY-keskuksen ja alueen Leader-ryhmien välisestä yhteistyöstä on tehty sopimus

 

Hämeen Leader-ryhmien alueet kartalla.

Hämeen Leader-ryhmien alueet kartalla


Uppdaterad