Beställ meddelanden

Du kan beställa pressmeddelanden från NTM-centralerna direkt till din e-post från de ämbetsverk, med de temaområden och på det språk som du valt. Du kan också ändra dina val eller avbryta beställningen. Tjänsten är gratis.

Om du vill säga upp beställningen, kontakta: internetpalaute(at)ely-keskus.fi.

Beställ meddelanden

Beställ meddelanden
Säg upp beställningen  
Uppdaterad

regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.