Informationstjänster

ANM Branschtjänst publicerar regionala ekonomiska utsikter, branschrapporter och branschchefernas finansieringsutsikter. Tjänsten upprätthåller statistikdatabasen Toimiala Online och automatiskt uppdaterade statistiska bilder, samordnar branschchefernas verksamhet och expertrådgivning, ordnar seminarier samt publicerar videoinspelningar från seminarierna.

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

på andra webbplatser

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.