Vägprojekt

Regionala vägprojekten:

NTM-centralerna arbetar för en säkrare och smidigare trafik genom att anlägga nya vägar och förbättra de nuvarande vägarna. Vägprojekten innefattar bl.a. anläggning och förbättring av vägar, cykel- och gångvägar, broar, tunnlar och vägbelysning.

NTM-centralernas webbsidor för vägprojekt kommer att flyttas till Trafikverkets webbtjänst. Syftet är att göra det lättare att hitta vägprojekt då NTM-centralernas och Trafikverkets vägprojekt samlas på samma webbsida med uppdelning enligt landskap.

Läs mera:

REGIONAL INFORMATION

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

På andra webbplatser

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.