Vägprojekt

Regionala vägprojekten:

NTM-centralerna arbetar för en säkrare och smidigare trafik genom att anlägga nya vägar och förbättra de nuvarande vägarna. Vägprojekten innefattar bl.a. anläggning och förbättring av vägar, cykel- och gångvägar, broar, tunnlar och vägbelysning.

REGIONAL INFORMATION

Vägprojekt

Regionala vägprojekten:

NTM-centralerna arbetar för en säkrare och smidigare trafik genom att anlägga nya vägar och förbättra de nuvarande vägarna. Vägprojekten innefattar bl.a. anläggning och förbättring av vägar, cykel- och gångvägar, broar, tunnlar och vägbelysning.


Uppdaterad

REGIONALA LÄNKAR