Pressmeddelanden 2019

Trafiken på riksväg 8 styrs om till en fil i Vittsar norr om Karleby (Mellersta Österbotten)

Arbetet med att reparera Storå bro har framskridit till det skedet att reparationen av ytkonstruktionen inleds. Under arbetet är trafiken avstängd på ena halvan av bron.

Trafiken styrs till en fil vid brobygget och för att säkerställa att trafiken löper, tar man i bruk kontinuerlig trafikljusstyrning fr.o.m. 12.8.2019. Trafikljusen är i bruk till slutet av oktober. Under tiden som trafikljusen är i bruk, är den största tillåtna fordonsbredden 4,0 meter.

Trafikljusen testas på tisdag 6.8.2019 från klockan 16 till följande morgon kl. 6. Med hjälp av de erfarenheter som fås vid testanvändningen justeras trafikljusen så att de så väl som möjligt betjänar trafiken i området.  

Vi önskar att trafikanter och invånare i området har tålamod med arbetet. Trots att bygget orsakar fördröjningar i trafiken, säkrar det ändå användningen av bron i flera årtionden framåt.

Mer information:

Jussi Holmi
Arbetsplatschef
Entreprenör Skanska Infra Oy
Tfn 040 833 7760

Jukka Ylimäki
Broingenjör
NTM-centralen
Tfn 0295 027 763


Uppdaterad