Pressmeddelanden 2019

Uusilla ammatillisen työvoimakoulutuksen linjauksilla tavoitellaan tarjonnan hyvää kohdentumista (Uusimaa)

Uudenmaan ELY-keskus on julkaissut linjaukset ammatillisesta työvoimakoulutuksesta vuodelle 2020. Linjauksia käytetään ammatillisen työvoimakoulutuksen suunnittelun ja toteutuksen tukena. Ammatillisen työvoimakoulutuksen linjaukset vuodelle 2020 -raportissa arvioidaan muun muassa koulutusten vaikuttavuuden perusteella lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita sekä edellisenä vuonna toteutuneita työvoimakoulutuksia.

Työvoimakoulutuksien järjestämistä linjataan raportissa ammattiryhmätasoisesti. Linjaukset perustuvat seuranta- ja ennakointitietoihin. Linjauksilla tavoitellaan koulutuksen tarjonnan kohdentumista entistä enemmän niille aloille, joilla on työvoiman kysyntää.

Ammatillinen työvoimakoulutus nojautuu Uudellamaalla yhteishankintakoulutuksiin ja valtionosuusrahoitteisiin (VOS) koulutuksiin. Työnantajien kanssa yhdessä rahoitettavia yhteishankintakoulutuksia ovat MuutosKoulutukset, RekryKoulutukset ja TäsmäKoulutukset. Näiden lisäksi oman tuotemerkkinsä alla järjestetään ns. F.E.C.-koulutuksia. Työvoimakoulutuksien hankinnassa merkittävänä tekijänä korostuu entisestään tulosperusteisuus.

Uudellamaalla järjestettävän ammatillisen työvoimakoulutuksen tehtävä on tasapainottaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhdetta työmarkkinoilla ja parantaa kohtaantoa. Koulutusten päämääränä on myös varmistaa, että lähitulevaisuuden kysyntäammatteihin riittää osaajia ja osaamisen taso vastaa työmarkkinoiden tarvetta. Työvoimakoulutuksena toteutetaan harvoin kokonaisia tutkintoja, koska sen avulla pyritään vastamaan nopeasti työmarkkinoiden tarpeeseen mm. täsmäkouluttamalla työnhakijoita uusille aloille.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen linjaukset vuodelle 2020 -raportti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteesta:

Työmarkkinatutkimus ja ennakointi -> Työvoimakoulutuksen linjaukset.


Uppdaterad