Pressmeddelanden 2019

Ny snabb busstur från Seinäjoki direkt till Vasa centrum och universitetet (Södra Österbotten, Österbotten)

I och med VR:s tidtabellsreform upphör tåget 6:55 från Seinäjoki till Vasa att trafikera efter 15.12.2019.  NTM-centralen i Södra Österbotten anskaffar en ersättande busstur så att de som regelbundet reser från Seinäjoki till Vasa i arbetet eller för studier även i framtiden erbjuds ett kollektivtrafikalternativ. Härmän Liikenne Oy är operatör.

Den nya bussturen avgår från resecentret i Seinäjoki på morgonen kl. 7:00 och tillbaka på eftermiddagen från Vasa kl. 16:15 och bussen kör den rakaste vägen på avsnittet. Utöver på resecentret i Seinäjoki kan man även stiga på bussen längs riksväg 18 på busshållsplatserna i Halkosaari, Storkyro, Tervajoki och Ratikylä i Laihela. I Vasa fortsätter bussen till universitetet och stannar vid behov på vissa busshållsplatser i centrum. Busshållsplatserna i Vasa centrum preciseras ännu före trafiken inleds och resenärsundersökningarna har blivit färdiga.

Den nya bussturen har direkt förbindelse med lokaltrafiken i Seinäjoki och den nya bussturens biljetter kan också användas vid byten till lokaltrafiken i Seinäjoki.

Rabatterade seriebiljetter och en månadsbiljett kommer till försäljning för den nya turen. Kunden kan köpa biljetterna på webben. I bussen kan man också köpa enkelbiljett.

Bussen är utrustad med WC, kaffeautomat, WiFi, möjlighet att ladda telefoner och surfplattor samt kylande luftkonditionering. Alla säten har justerbart ryggstöd och säkerhetsbälte.   

Den nya bussturen går på bränsle, som är framställt av avfall och vars koldioxidavtryck är 90 % mindre än ett fossilt bränsle. Utsläppskraven i fråga om partiklar och kväveoxider är också strängare än i NTM-centralen i Södra Österbottens tidigare upphandlingar.

Avtalsperioden för den nya bussturen är 1+1 år. Under denna tid samlas information om resenärernas behov och utvecklingen av passagerarantalet. I och med erfarenheterna kan tidtabellerna och rutten  ses över och ändras framöver.

NTM-centralen i Södra Österbotten är i synnerhet intresserad av att pröva, huruvida det är möjligt att öka kollektivtrafikens attraktivitet med en dylik resekedja i pendeltrafiken på förbindelseavsnittet Seinäjoki–Vasa.

Mer information:

 • Miika Hautala                                              
  Kollektivtrafikansvarig                                                
  NTM-centralen i Södra Österbotten                              
  Tfn 050 4343 569
 • Sami Heinimäki                                                             
  Verkställande direktör
  Härmän Liikenne Oy
  Tfn 0400 728 782

Uppdaterad