Pressmeddelanden 2019

Työttömyys vähenee edelleen, mutta lomautettujen määrä kasvussa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli lokakuun lopussa 16 145 työtöntä työnhakijaa. Se on 979 vähemmän (-6 %) kuin vuosi sitten. Edellisestä kuukaudesta työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa kasvoi 58:lla. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä 334:llä (-5 %) ja Päijät-Hämeessä 645:llä (-6 %). Työttömyyden lasku oli molemmissa maakunnissa maan keskiarvoa (-2 %) nopeampaa. Kanta-Hämeessä oli lokakuun lopussa työttömänä 6 099 työnhakijaa ja Päijät-Hämeessä 10 046.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä lokakuun lopussa 9,4 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Alueen matalimmat työttömyysasteet olivat Hausjärvellä (4,5 %), Lopella (4,5 %) ja Hattulassa (5,5 %). Korkein työttömyysaste oli Heinolassa (12,6 %), Lahdessa (12,2 %) ja Hartolassa (10,9 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeen ELY-keskuksen alueella lokakuun lopussa 13,0 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 22,8 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli lokakuun lopussa 4 499, mikä on 1 198 vähemmän (-21 %) kuin vuotta aiemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 6 462 eli 505 vähemmän (-7 %) kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 139 vähemmän (-6 %) kuin vuosi sitten lokakuussa eli 2 067. Työttömyys väheni 35-39 -vuotiaita lukuun ottamatta kaikissa ikäryhmissä.

Kokoaikaisesti lomautettuna oli lokakuun lopussa 737 henkilöä, mikä on 189 enemmän (34 %) kuin edellisvuonna. Edellisestä kuukaudesta lomautettujen määrä kasvoi 221:llä (43 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 272 eli 89 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski lokakuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 14 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (-10 %), Varsinais-Suomessa (-7 %), Lapissa (-7 %) ja Hämeessä (-6 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi ainoastaan Pirkanmaalla (5 %).

Uusien avoimien työpaikkojen määrä TE-toimistossa edellisvuoden tasossa

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon lokakuun aikana lähes 3 300 eli saman verran (0,5 %) kuin vuosi sitten. Työpaikoista 88 prosenttia oli yrityksissä. Paikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (862), muiden työntekijöiden (604) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (506) ammattiryhmissä. Työpaikkoja täytettiin runsaat 1 700, joista 67 prosenttia työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla.

TE-palveluissa oli lokakuun lopussa 8 379 henkilöä eli 774 vähemmän (-8 %) kuin vuosi sitten. Heistä 2 387 oli omaehtoisessa opiskelussa, 2 118 kuntouttavassa työtoiminnassa, 1 524 työllistettynä, 1 278 työvoimakoulutuksessa, 791 työ- tai koulutuskokeilussa, 169 valmennuksessa ja 112 vuorotteluvapaasijaisena. Palveluista ainoastaan työvoimakoulutuksessa ja vuorotteluvapaasijaisina olevien määrä kasvoi edellisestä vuodesta.
 

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh, 0295 041 795
Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159
Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi
 


Uppdaterad