Pressmeddelanden 2019

Mera blågröna alger i de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)

Det varma och lugna vädret skapar gynnsamma förhållanden för blågröna alger (cyanobakterier), och vecka 30 har alger observerats på flera ställen inom området för NTM-centralen i Södra Österbotten. Bland insjöarna har alger förekommit i Ähtärinjärvi, Alajärvi, Larsmosjön, Kuortaneenjärvi och Lappajärvi. Det har också kommit rapporter om möjlig algblomning i mindre sjöar från till exempel Soini, Alavo och Lappo. Blågröna alger har också blivit vanligare i kustområdena i Österbotten och Mellersta Österbotten – observationer har gjorts bland annat i Sundom skärgård och Rönnskärs skärgård, Västra gloppets kustområde och utanför Karleby. Observationer sparas i tjänsten Järviwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla.

Det är inte tillrådligt att använda vatten som innehåller rikligt med blågröna alger, eftersom blågröna alger kan vara giftiga och orsaka bland annat hudsymptom och illamående. I synnerhet små barn och husdjur bör hållas borta från vattnet om det finns blågröna alger i vattnet. Vatten som innehåller blågröna alger ska inte användas som bastuvatten eller vid matlagning, eftersom giftet i blågröna alger inte bryts ned när vattnet kokas.

Till färgen är förekomster av blågröna alger i allmänhet blåskiftande eller gröna som skiftar i gult och de har sönderfallande struktur. Blågröna alger fastnar inte på en pinne om man försöker lyfta upp dem. Flak av blågröna alger påminner ofta om målfärg när de stiger upp till ytan. I vattendragen förekommer också ofarliga trådliknande alger, som fastnar på en pinne när man lyfter upp algmassan.

Mer information:

• Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

• Järviwiki www.jarviwiki.fi

 


Uppdaterad