Pressmeddelanden 2019

Satakunnan elinkeinoelämän näkymät varovaisen optimistiset – työllisyyskehitys hiipumassa (Satakunta)

Syksyn 2019 Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen mukaan elinkeinoelämän näkymät Satakunnassa ovat vielä kokonaisuudessaan positiiviset, vaikkakin merkkejä talouden käänteestä on jo ilmassa. Työllisyyskehitys ei kuitenkaan enää näytä jatkuvan parin edellisvuoden kaltaisena ja työttömyyden lasku on pysähtymässä.

Uskoa elinkeinoelämän myönteisenä jatkuvaan kehitykseen luovat Rauma Marine Constructions Oy:n saamat laivatilaukset sekä muut suuret investointihankkeet eri puolilla maakuntaa. Telakkateollisuuden lisäksi vahvana kasvualana on automaatio- ja robotiikka-ala. Sen sijaan esimerkiksi metsäteollisuuden ja metallien jalostuksen näkymät ovat heikentyneet maailmantalouden kasvun hidastumisen vaikutuksesta.

Työttömyyden aleneminen on Satakunnassa hidastunut tänä vuonna selvästi. Rakennustyöntekijöiden työttömyys on jo kääntynyt nousuun ja lisäksi syksyn aikana on tullut julki suunnitelmia suurista henkilöstönvähennyksistä teollisuuden alalla. Huolestuttavaa on myös nuorten työttömyyden kasvu. Näyttääkin siltä, että työttömien työnhakijoiden määrä alenee lähiaikoina enää hyvin vähän tai ei ollenkaan. Monilla aloilla vielä hyvänä jatkuva työvoiman kysyntä on kuitenkin auttanut esimerkiksi aiemmin Venatorilta tai Kankaanpää Worksilta irtisanottujen työllistymistä.

Työvoiman saatavuus ei näytä vielä lyhyellä tähtäimellä helpottuvan. Osaajia tarvitaan ammateissa, joihin ei ole helposti saatavissa työntekijöitä Satakunnasta tai muualtakaan maasta. Työvoiman saatavuudessa on yleisimmin ongelmia terveydenhuollossa ja sosiaalialalla, mutta myös teollisuudessa ja rakentamisessa etenkin korkeasti koulutetuista osaajista on pulaa. Koko Satakunnassa on pulaa lääkäreistä ja eri alojen insinööreistä. Lisäksi Rauman seudulla kone- ja metallialan työntekijöiden, kuten hitsaajien, rekrytointitarve on kasvamassa.

Lisätietoja:

  • Ylijohtaja Marja Karvonen, puh. 0295 022 111
  • Työmarkkina-asiantuntija Hannu Ahvenjärvi, puh. 0295 022 114

Alueelliset kehitysnäkymät 2/2019 -raportti löytyy verkosta osoitteessa https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat tai suoraan tästä linkistä.

Alueelliset arviot talouden ja työllisyyden kehityksestä kootaan ELY-keskusten johdolla kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä TE-toimiston ja muiden alueen kehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Satakunnassa alueellisten kehitysnäkymien kokoamiseen osallistuvat ELY-keskuksen ja Satakunnan TE-toimiston lisäksi Satakuntaliitto, Rauman seudun kunnat, Pohjois-Satakunnan kunnat, Prizztech Oy, Finnvera Oyj:n Lounais-Suomen alue, Satakunnan Yrittäjät ry, Satakunnan Teknologiateollisuus ry, Satakunnan ja Rauman kauppakamarit sekä alueen oppilaitoksista WinNova, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus.


Uppdaterad