Pressmeddelanden 2019

Sarasala bro i Tusby förnyas – trafiken dirigeras till en omväg 20.9.2019 kl. 19 (Nyland)

Vanhankyläntie (väg 11591) i Tusby stängs för trafik under den tid Sarasala bro renoveras. Vägen stängs av på fredagen 20.9.2019 kl. 9.19 och öppnas igen för trafiken senast på måndagen 23.9.2019 kl. 6.00. Om arbetet blir klart tidigare öppnas vägen.

Under arbetets gång hänvisas fordonstrafiken till en omväg via Eriksnäsintie, Vanhankylän koulutie, Vanhan Hämeentie och Monsantie. Omvägens längd är 16,2 km.

Cykel- och gångtrafiken dirigeras förbi byggarbetsplatsen längs en tillfällig rutt.

 

 

Ytterligare information:

  • Entreprenör: Kreate Oy, Niko Malinen, tfn 040 770 5564
  • Tillsynskonsult: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, tfn 045 126 9960
  • Projektchef: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, Terhi Siltanen, tfn 040 733 7816.


Uppdaterad