Pressmeddelanden 2019

Dilatationsfoganordningarna på Norrströmmens bro på Skärgårdsvägen i Nagu förnyas (Egentliga Finland)

Dilatationsfoganordningarna i ändorna av Norrströmmens bro på Skärgårdsvägen (landsväg 180) i Nagu byts ut till nya. I en allmän besiktning av bron har man observerat att dilatationsfoganordningarna i bägge ända har gått sönder. Reparationsarbetena inleds på måndagen 18.11 med att bygga trafikarrangemang och riva de gamla dilatationsfoganordningarna. Under arbetena styrs trafiken till en fil och väjningsplikt visas med trafikmärken. Trafikarrangemangen gäller i brons bägge ända. Hastighetsbegränsningen på bron under reparationsarbetena är 30 km/h och filbredden är cirka 4 meter. Under installationen av de nya dilatationsfoganordningarna måste trafiken stängas helt i några timmar. Installationsarbetena utförs nattetid för att minimera trafikstörningarna. Trafikavbrottets tidpunkt är ännu okänd. Man strävar efter att ha arbetet färdigt fram till slutet av detta år.

De gamla dilatationsfoganordningarna rivs stegvis en fil åt gången, så att trafiken inte måste stängas på hela bron. Rivningsarbetet tar länge eftersom arbetet utförs stegvis och försiktigt, så att brokonstruktionen inte skadas under arbetet. De nya dilatationsfoganordningarna installeras som element som är lika breda som bron. På grund av detta måste trafiken stängas på bron under installationsarbetena. Installationsarbetena utförs nattetid för att minimera trafikstörningarna. Trafikavbrottet uppskattas vara några timmar. Installationsarbetenas noggranna tidpunkt är inte ännu bestämd men den informeras skilt senare.

Förnyandet av dilatationsfoganordningarna utförs på vintern för att minimera trafikstörningar. Trafikmängden på bron är cirka 2 700 fordon i dygnet under sommaren och cirka 1 700 fordon i dygnet under vintern. Bron har blivit färdig år 1986 och den är 320 meter lång. Trafiken har begränsats till en fil endast i brons bägge ända. 

YTTERLIGARE INFORMATION   

-NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjör Jari Nikki, tfn 0400 821 596

- Destia Oy: arbetsplatschef Pasi Oikarinen, tfn 0400 925 911


Uppdaterad