Pressmeddelanden 2019

Trafikavbrott på Norrströmmens bro på Skärgårdsvägen i Nagu under natten 16-17.12 (Egentliga Finland)

Dilatationsfoganordningarna i ändorna av Norrströmmens bro på Skärgårdsvägen (landsväg 180) i Nagu byts ut till nya. Reparationsarbetena har framskridit så långt att de nya dilatationsfoganordningarna installeras på plats natten mellan måndagen och tisdagen 16–17.12. De nya dilatationsfoganordningarna installeras som element som är lika breda som bron. På grund av detta måste trafiken stängas på bron under installationsarbetena. Installationsarbetena utförs nattetid för att minimera trafikstörningarna. Trafikavbrottet varar några timmar i sin helhet. Man strävar efter att trafikavbrotten varar högst cirka 30 minuter åt gången, varefter eventuella bilar släpps över bron. Trafikavbrotten tidsbestäms mellan klockan 23 och 5. Efter installationen fortsätts arbetena på bron fram till slutet av året.  

Läs mer om arbetena på Norrströmmens bro i meddelandet från 14.11.2019. 

YTTERLIGARE UPPGIFTER   

- NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjör Jari Nikki, tfn 0400 821 596

- Destia Oy: arbetsplatschef Pasi Oikarinen, tfn 0400 925 911


Uppdaterad