Pressmeddelanden 2019

Förbättring av landsväg 724 vid Metviken i Vasa (Österbotten)

Trafikarrangemangen vid Brändövägens korsning ändras på fredagsmorgonen 15.11.2019.

Brändö korsningsbro mellan Brändö och Dragnäsbäck tas i bruk och fordonstrafiken till och från Alskatvägen leds via de byggda ramperna.

Samtidigt stängs korsningen Gerbyvägen och Alskatvägen i riktning mot Hemstrand både för fordon och för lättrafik.

Vid ändan av Bollgatan bredvid Bofinkens underfart tas den tillfälliga omfartsvägen i bruk under de närmaste dagarna.

Byggnadsarbetet fortsätter hela vintern. Efter att Brändövägens bro har tagits i bruk börjar förnyandet av Bofinkens underfart. Under tiden som underfarten förnyas dirigeras lättrafiken över Alskatvägen via Brändövägens korsningsbro. Storvikens underfart är också i bruk för den lätta trafiken som vanligt.

I Gerbyvägens korsning fortsätter byggandet av cykel- och gångbron över Alskatvägen. Under pågående byggnadsarbete styrs fordonstrafiken och den lätta trafiken under bron med hjälp av separata öppningar.

Under vintern öppnas Brändövägens underfart och då finns det lättrafikled hela vägen längs Alskatvägen. Noggrannare information om detta ges i ett senare skede.

Enligt nuvarande uppskattning är trafikarrangemangen i bruk ända till slutet av sommaren 2020.

Projektet står i sin helhet klart hösten 2020.

Vi beklagar eventuella störningar och ber trafikanterna ha tålamod när de rör sig i området.

Karta över trafikarrangemangen/farleder som tas i bruk (pdf, 1,4 Mb)

Mer information:

  • Janne Ponsimaa, projektchef, NTM-centralen, tfn 0295 027 746
  • Jan-Ove Ingo, byggchef, Vasa stad, tfn 0400 692 007
  • Timo Kujanpää, projektchef, Skanska Infra Oy, tfn 050 544 7110

Uppdaterad