Pressmeddelanden 2019

Kalastusta on rajoitettu voimakkaasti Saimaannorpan suojelemiseksi (Järvi-Suomi)

Saimaannorpan suojelulla kalastusta rajoittamalla on vuosikymmenten perinteet. Vuonna 2015 saimaannorpan kanta-arvio oli 320 yksilöä, nyt kanta-arvio on 380 - 400 yksilöä. Tehdyt suojelutoimenpiteet mm. kalastusrajoitukset ovat tukeneet tavoitteiden mukaista kannan kehittymistä. Laji on muuttunut äärimmäisen uhanalaisesta lajista erittäin uhanalaiseksi. Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena on, että saimaannorpan talvikanta kasvaa vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.

Suojelutyössä ja kalastusrajoituksissa on onnistuttu yhteistyössä mm. vesialueen omistajien kanssa. Kalastusrajoitussopimuksia on tehty n. 95 % nykyisestä asetusalueesta, lisäksi on solmittu vapaaehtoisia sopimuksia asetusalueen ulkopuolelle ja uusille pesimäalueille. Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa sopimusmenettelystä vesialueen omistajien kanssa ja maksaa 1,7 euroa per hehtaari sopimuskorvausta.

- Kalastusbiologi Teemu Hentinen ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalveluista kertoo, että kalastuksen rajoittamissopimuksia on voimassa noin 260 kpl. Viimeisimmät vapaaehtoiset sopimukset on tehty uusille pesimäalueille touko- ja kesäkuussa.

Kalastusrajoitukset ovat laajentuneet

Kalastusrajoitusalueen laajuutta ja yhtenäisyyttä on lisätty yhdistämällä saimaannorppaa koskevat kalastusrajoitukset yhteen asetukseen (259/2016) ja sopimusmenettelyä on toteutettu vastaaville kalastusrajoituksilla. Keväinen (15.4. - 30.6.) verkkokalastuskieltoalue on laajentunut viimeisen 4 vuoden aikana yli 734 km2, ollen tällä hetkellä 2 770 km2. Verkkokalastuskielto ei koske alle 22 mm:n muikkuverkkoja. Norpalle vaarallisten pyydysten kieltoalue on laajentunut n. 1 000 km2 viimeisen neljän vuoden aikana. Ympärivuotisesti on kielletty 2 770 km2 :n alueella saimaannorpalle vaaralliset pyydykset, kuten vahvalankaiset ja monikuituiset verkot, riimuverkot sekä mm. päältä suljetut rysät sekä merrat ja katiskapyydykset, joiden nielu voi levitä yli 15 cm:n leveydelle.

Kalastuksen aiheuttamia norppakuolemia on vähennetty kalastusrajoitusalueen yhtenäisyyttä ja laajuutta lisäämällä. Kannan kasvaessa kuutteja syntyy enemmän ja on mahdollista, että heinäkuussa kuolee aikaisempaa enemmän kuutteja kalaverkkoihin. Samaan aikaan kalastusrajoitusalueen yhtenäisyys ja merkittävät laajennukset ovat turvanneet yhä useamman aikuisen norpan elossa säilymisen ja syntyvyyden kasvun.

Nykyiset kalastusrajoitukset päättyvät 14.4.2021 ja osakaskuntien sopimukset 31.12.2020. Kalastusrajoituksia on toteutettu viiden vuoden jaksoissa sopimusmenettelyllä ja varmistettu alueellinen yhtenäisyys asetuksella. Voimassa olevia kalastusrajoituksia ja norppakannan kehitystä arvioidaan laajapohjaisessa asiantuntijaryhmässä vuosina 2019 - 2020.

- Vuonna 2015 saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmän arvioinnissa todettiin, että kanta on vahvistunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tuolloin todettiin myös, että elokuussa kalanpyydyksiin kuolleiden kuuttien määrä on ollut vähäinen ja heinäkuussa verkkoon on kuollut keskimäärin 2–3 kuuttia vuosittain. Seurantaryhmän mukaan kokonaistarkastelun kannalta oli tärkeää yhtenäistää ja laajentaa rajoitusaluetta. Nyt myöhemmin näin on tehtykin ja Saimaannorpan suojelua on tehostettu kalastusrajoituksia laajentamalla, kertoo kalastusbiologi Teemu Hentinen.

Lisätietoja:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut
Kalastusbiologi Teemu Hentinen, teemu.hentinen(at)ely-keskus.fi ,puh. 0295 024 037

 


Uppdaterad