Pressmeddelanden 2019

Askolan Vakkolassa Monninkyläntien (maantien 1635) jalankulku- ja pyörätie suljettu sortumavaaran takia

Askolan Vakkolassa Monninkyläntien jalankulku- ja pyörätiellä on havaittu sortumavaara. Sortuman pysäyttämiseksi jalankulku- ja pyörätien penger kaivetaan pois noin sadan metrin matkalta. Ajoneuvoliikenteen ajorataa on samalla kavennettu ja kevyelle liikenteelle on erotettu sulkupylväillä kulkuväylä ajoradalle. Nopeusrajoitus työmaan kohdalla on alennettu 30 km/h tieturvallisuuden vuoksi.

Kohteen korjaussuunnittelu on käynnistetty ja korjaus pyritään tekemään ennen talvea.

 

Lisätietoja:

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

projektipäällikkö Kirsi Pätsi

kirsi.patsi@ely-keskus.fi

puh 0295 021 331

 

Destia Oy

Pekka Grönroos

puh 0400 417 024

 


Uppdaterad