Pressmeddelanden 2019

Gång- och cykelled på Anianpellontie i Asikkala (landsväg 313) (Tavastland)

I Asikkala byggs en gång- och cykelled vid Anianpellontie (landsvg 313) på avsnittet Muuntamotie–Vehkontie samt vid Salonsaarentie (landsväg 14133) på en cirka 100 meter lång sträcka. Projektet inkluderar byggande av belysning samt reglering av gator och enskilda vägar.

 

Tidigare har både en gång- och cykelled samt belysning saknats vid objektet, och den lätta trafiken har varit tvungen att använda de mycket smala vägrenarna. Belysning har tidigare funnits endast omkring anslutningarna vid Mustaniementie och Vehkoontie. Anslutningen vid Mustaniementie har haft ett långt övergångsställe utan refug. De cirka 100 första metrarna av Salonsaarentie (landsväg 14133) har saknat en gång- och cykelled.

 

Målet är att förbättra fotgängarnas och cyklisternas säkerhet genom att bygga en gång- och cykelled samt övergångsställen med refuger vid Mustaniementie, Salonsaarentie och den nya anslutningen som man håller på att bygga på gång- och cykelleden som leder till området Tynnyrikivi. Hela sträckan får belysning.

Arbetet inleds i oktober 2019 och blir klart 30.8.2020. Projektets totala kostnader är 650 000 euro.

Närings-, trafik- och miljöcentralen är byggherre, Diopco Oy är tillsynskonsult och entreprenören Hyvinkään Tieluiska Oy ansvarar för arbetet.

Ytterligare information:

Länk till projektets sida på Trafikledsverkets webbplats (vayla.fi)

 

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Sydöstra Finland

PROJEKTCHEF

Hilkka Tsupari

tfn 040 352 0039

fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

 

Diopco Oy

TILLSYNSKONSULT

Antti Tilli

tfn 044 298 8581

fornamn.efternamn@diopco.fi

 

Hyvinkään Tieluiska Oy

ARBETSCHEF

Tommi Heikkinen

tfn 040 511 2935

fornamn.efternamn@tieluiska.fi

 

 

 

 

 


Uppdaterad