Pressmeddelanden 2017

Maantien 8714 Lehtovaara - Viinamäki lakkauttaminen välillä Lahnasjärvi - mt 870 (Tuhkalantie), Kajaani ja Sotkamo (Kainuu)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tiesuunnitelmaa Maantien 8714 Lehtovaara - Viinamäki lakkauttamiseksi välillä Lahnasjärvi - mt 870 (Tuhkalantie).

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa Terrafame Oy:n kaivoksen kehittämisen pitemmällä aikavälillä.

Suunnittelutyö on käynnistetty lokakuussa 2017.

Tiesuunnitelmaa esitellään tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa keskiviikkona 29.11.2017 kello 18.00 alkaen Kajaanin kaupungintalon valtuustosalissa, osoitteessa Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.

Tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2017, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Kajaanin kaupungilta ja Sotkamon kunnalta. Ennen lausunnon antamista Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta asettavat tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikenne- ja viestintäministeriö antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Lisätietoja:

Tienpidon asiantuntija Jussi Sääskilahti, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 038 288.


Uppdaterad