Pressmeddelanden 2017

Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistyy (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto ovat käynnistäneet Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen. Työn tavoitteena on määrittää liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja toimenpiteet niin, että ne tukevat alueen kilpailukykyä ja arjen sujuvaa liikkumista sekä edistävät kestävän liikennejärjestelmän muodostumista.

Edellinen maakunnallisen tason liikennejärjestelmätyö oli Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategia (KAKEPOLI) vuodelta 2010. Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen Kainuun alueelle on ajankohtaista Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamisen vuoksi. Liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan samanaikaisesti maakuntakaavaprosessin kanssa sen tarpeet huomioiden ja se valmistuu vuoden 2018 alkupuolella. Suunnitelma toimii myös aineistona uudelle maakuntahallinnolle.

Työn laatimisen tarvetta tukevat myös toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Muun muassa tieverkon korjausvelka, liikenteen ilmastopäästöjen vähennystavoitteet ja digitalisaation nopea kehittyminen ovat asioita, joita edellisessä strategiatyössä ei vielä kyetty huomioimaan riittävästi.

Tässä suunnitelmassa tarkastellaan seudun asukkaiden liikkumista ja elinkeinoelämän kuljetuksia kokonaisuutena. Suunnitelmassa korostetaan kestävän liikkumisen kulkutapoja: jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Elinkeinoelämää tarkastellaan kuljetustarpeiden näkökulmasta - liikennejärjestelmää halutaan kehittää investointeja, työssäkäyntiä ja matkailua tukevaan suuntaan. Tärkeitä suunnittelua ohjaavia teemoja ovat myös asiakaslähtöisyys sekä toimijoiden yhteistyön kehittäminen. Työn tuloksena laaditaan liikennejärjestelmän kehittämisohjelma, jossa kuvataan arjen liikkumisen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset kehittämistoimenpiteet.

Suunnitelmaa laaditaan laajassa vuorovaikutuksessa alueen kuntien, valtion ja sidosryhmien välillä. Työpaja tavoitteiden muodostamiseksi ja priorisoinniksi järjestetään keskiviikkona 11.10.2017 klo 12:30 - 16:00 Kajaanin kaupungintalon valtuustosalissa (Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani).

Lisätietoja:

Kainuun liitto: suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, hannu.heikkinen(at)kainuu.fi, p. 044 7100 864
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: liikennejärjestelmävastaava Heino Heikkinen, heino.heikkinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 038 241
Liikennevirasto: liikennejärjestelmäasiantuntija Anna Saarlo, anna.saarlo(at)liikennevirasto.fi, p. 050 342 2911
WSP Finland Oy: projektipäällikkö Timo Kärkinen, timo.karkinen(at)wsp.com, p. 040 723 7818


Uppdaterad