Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Ypäjän ja Loimaan väliselle vesihuoltolinjalle avustusta (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Ypäjän kunnalle vesihuoltoavustusta yhteensä 600 000 euroa ylimaakunnallisen vesihuoltolinjan rakentamiseen Loimaalle. Vesihuoltolinjan rakentamisen kustannusarvio on yhteensä noin 2 700 000 euroa. Rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2015 ja valmistuu kesällä 2016.

Ylimaakunnallisen vesihuoltolinjan valmistuttua Ypäjän jätevedet johdetaan ja käsitellään Loimaan kaupungin uudella korkeatasoisella jätevedenpuhdistamolla. Rakennettava vesihuoltolinja koostuu kuntien välisestä siirtoviemäristä ja varmuusvesijohdosta sekä haja-asutuksen vesihuoltoa palvelevista paineviemäriosuuksista. Vesihuoltolinjan kokonaispituus on noin 22 km.

Ypäjän jätevedenpuhdistamo on saavuttanut teknisen käyttöikänsä ja se on tarkoituksenmukaista poistaa käytöstä. Ypäjän jätevedenpuhdistamolla käsitellään nykyisin noin 1 200 asukkaan jätevedet. Vesihuoltolinjan valmistuttua Ypäjän puhdistamon aiheuttama pistekuormitus saadaan poistettua ja molempien kuntien jätevesien käsittely tehostuu ja vesistökuormitus vähenee. Samalla tulee mahdolliseksi järjestää yhteinen vesihuolto linjan varrella sijaitseville noin 150 haja-asutuksen kiinteistölle.

Hankkeen valmisteluun ovat osallistuneet Ypäjän kunnan lisäksi Loimaan Vesi -liikelaitos sekä Varsinais-Suomen ja Hämeen ELY-keskukset.

Lisätietoja

Vesihuoltoasiantuntija Timo Virola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 245
Tekninen johtaja Jouko Käkönen, Ypäjän kunta, puh. 03 7626 5241
Johtaja Jouko Grön, Loimaan Vesi -liikelaitos puh. 02 761 4300

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173


Uppdaterad