Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

TEHO Plus -hanke päättyy lokakuun lopussa 2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

TEHO Plus - Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen -hankkeen toiminnan painopistealueina ovat olleet maatilakohtainen neuvonta ja kokeilutoiminta, maatalouden ympäristöneuvojien koulutuspaketin luonti ja neuvojakoulutuksen kokeileminen.

TEHO Plus -hankkeessa on tehty ajankohtaisia oppaita ja laskureita koko maan viljelijöiden ja neuvojien käyttöön. Maatilan ympäristönhoitoon liittyvät maatilan ympäristökäsikirja ja ympäristötesti sekä muut julkaisut ja laskurit löytyvät hankkeen sivuilta www.ymparisto.fi/tehoplus.

Hankkeen kokemuksia tilakohtaisesta neuvonnasta ja kokeilutoiminnasta on välitetty taustamateriaaliksi uuden Maaseudun kehittämisohjelman valmistelijoille. Maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat olleet viljelijät, joiden kanssa on kehitetty ympäristöneuvontaa ja toteutettu kokeilutoimintaa.

TEHO Plus -hanke päättyy lokakuun lopussa runsaan kolmen vuoden toiminnan jälkeen.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Aino Launto-Tiuttu,
puh. 040 769 9055 tai 040 557 0736
tai aino.launto-tiuttu(a)ely-keskus.fi

--------------------------------------------------

Ympäristöneuvonnasta hyötyy sekä ympäristö että viljelijä

TEHO Plus tavoitti viljelijät

Neljä vuotta sitten käynnistynyt TEHO Plus, eli Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen -hanke päättyy. Hankkeessa on onnistuttu hyvin ainakin yhdessä asiassa. Se tavoitti toiminta-alueensa Varsinais-Suomen ja Satakunnan viljelijät hyvin. Tavoittaminen ei tarkoita pelkästään monia seminaareja, luentoja, koulutuksia, lukuisia oppaita, laskureita ja tiedotuslehtisiä. Projektissa päästiin aivan aitiopaikalle, ruohonjuuritasolle asti: maatiloille pellon laitaan ja tuvan pöydän ääreen. Mukana oli 175 maatilaa, joihin kaikkiin luotiin kontakti.

TEHO Plus -hanke sekä vei itse tietoa että keräsi arvokasta käytännön kokemusta maatilojen toteuttamista ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Tilakohtaisesta ympäristöneuvonnasta saatua tietoa hyödynnettiin muun muassa uuden ympäristökorvausjärjestelmän suunnittelussa. Hankkeessa valmisteltiin ja toteutettiin maatilojen ympäristöneuvojien koulutuspaketti. Tilatason kokeilutoiminta ja vedenlaadun seurannan kehittäminen olivat myös hankkeen merkittäviä osia.

Viljelijät saivat vuosien aikana paljon tilakohtaista materiaalia, jonka avulla ympäristönhoitoa päästiin kehittämään. Tilojen tuotantosuunta, viljelytapa, tilan sijainti, peltojen ja vesistön kunto huomioitiin. TEHO Plussassa oivallettiin jo alkumetreillä, että kaikki toimenpiteet eivät sovellu kaikille tiloille. Hankkeessa syntyi iskulause "Kohdentamalla suurin hyöty." Toisaalta saatiin vahvistus sille, että perusasioiden, kuten hyvän maan rakenteen ja peltojen vesitalouden tulee olla kunnossa kaikilla tiloilla, jotta päästään ympäristön kannalta hyviin tuloksiin.

Vaikka johtotähtenä oli kannustaminen ympäristönhoidossa, tuotiin asiat, ei-kiitollisetkin, esille rehellisesti. Mukana pidettiin koko ajan talousnäkökulma, mikä ei tuottanut ongelmaa: talous ja ympäristöhoito kulkevat usein käsi kädessä.

Tuloksia ei kuitenkaan saada yhdessä yössä.  Kaikista ohjeistuksista, suosituksista ja lukuisista toteutetuista toimenpiteistä huolimatta yhteen vuoteen mahtuu vain yksi kylvökausi, yksi kasvukausi ja yksi sadonkorjuun aika. Vuosikymmeniäkin sitten tehdyt ratkaisut näkyvät vesistöissämme vielä pitkään. Maatalous on säistä riippuvainen ja toinen vuosi on ympäristönkin kannalta suotuisampi kuin toinen.

Jokaisessa hankkeessa on myös kompastuskiviä. Tulos ei ollutkaan se, mitä odotettiin tai tulokseen ei päästy ollenkaan. Umpikuja tai väärä tie ovat silti myös tuloksia. Virhe tai oikeammin erhe opettaa, että tätä tietä ei enää kannata edetä. Ympäristönhoidossa ei ole varmasti yhtä ainoata tapaa tai reittiä olemassakaan. TEHO Plus -hankkeessa erilaisia polkuja ja erilaisia tapoja tiedon viemiseksi ja saamiseksi käytettiin todella paljon. Pitkän prosessoinnin tuloksena syntyivät muun muassa Maatilan ympäristökäsikirja ja Maatilan ympäristötesti, jotka kummatkaan  toivottavasti eivät ole päätepysäkkinä, vaan välietappina kohti parempia ja entistä tehokkaampia ympäristötoimia maatiloilla.

TEHO Plus  -hanke päättyy ja lukematon määrä tietoa olisi maatilojen ja neuvojien käytettävissä.  Pitäisi vielä löytää yhteinen, kaikille avoin foorumi, josta saa näitä tietoja. Nyt materiaalia on saatavilla TEHO Plus -hankkeen sivuilla www.ymparisto.fi/tehoplus.


Kirjoittajat: Aino Launto-Tiuttu ja Satu Puustinen.

Kirjoittajat ovat työskennelleet TEHO Plus -hankkeessa


Uppdaterad