Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Reservförbindelse till Strömma fasta bro för att underlätta de problem som orsakas av viktbegränsningen 27.11. (NTM-centralen i Egentliga Finland)

På grund av att Strömmas fasta bro på landsväg 183 är i så dåligt skick har man varit tvungen att införa en viktbegränsning och dirigera trafiken till en fil. Brodäcket kommer att förnyas under våren och sommaren 2015, men viktbegränsningen har orsakat betydande olägenheter för näringslivets transporter. För att underlätta situationen har en tillfällig förbindelse utan viktbegränsning byggs på brons södra sida. Reservbroförbindelsen öppnas för trafik 27.11.2014.

Reservförbindelsen har byggts på södra sidan av Strömmas fasta bro. Vägen har en fil och trafiken dirigeras med trafikljus. Bron är 4,5 meter bred och har beläggning. På vägen är hastighetsbegränsningen 30 km/h, och bron har ingen viktbegränsning. Därmed kan t.ex. fordonskombinationer över 75 ton köra på bron. I båda ändarna av reservförbindelsen installeras tillfällig vägbelysning för att göra trafikanterna uppmärksamma på arrangemanget.

Ytterligare information: NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjör Jari Nikki, tfn 0400 821 596


Uppdaterad