Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Sysselsättningsöversikt oktober (NTM-centralen i Österbotten)

Rubriker:
  • Arbetslösheten ökar nu i Österbotten snabbare än genomsnittligt i hela landet.
  • Ungdomsarbetslösheten har ökat med nästan en fjärdedel.
  • Antalet nya lediga arbetsplatser är en femtedel större än för ett år sedan.
Läs hela översikten här.

Uppdaterad